Giai đoạn thứ ba của 5,7MW tại Hàn Quốc - Giá đỡ năng lượng mặt trời trên mặt đất

Vị trí: Mua-súng, Chungnam-do

Sức chứa: 5,7MW

Sản phẩm: Hệ thống lắp đặt mặt đất đơn

bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top