2016-09-07

PV hội chợ triển lãm Nhật bản, ngày 1

PV EXPO 2016 mở ngày hôm nay
The PV hội chợ triển lãm Nhật bản 2016 bắt đầu ngày hôm nay, từ Sep.7 để Sep.9 ở Osaka, các đội tuyển Antaisolar có alreadly chuẩn bị tốt cho sự hiện diện của bạn ở đây. Triển lãm này chỉ trùng với lãnh thổ của chúng tôi kỷ niệm 10 năm, chúng tôi đã chuẩn bị một cái gì đó cho bạn như một món quà kỷ niệm.

lưu lưu

bản quyền © 2019 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top

Nói chuyện ngay

Trò chuyện trực tiếp

    Gửi email cho chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc sử dụng dữ liệu liên lạc của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn.