2017-01-16

Dự án thư viện
Tại Antaisolar chúng tôi có thể giảm thiểu chi phí năng lượng mặt trời để thực hiện điều này xảy ra:
qua 300MW được cài đặt bởi hệ thống năng lượng mặt trời Antaisolar mỗi năm.

Đó là tương đương để
offseting trên 358920 tấn khí thải carbon mỗi năm.
giảm hơn 118080 tấn than hàng năm.

...

và lượng phát thải khác.

Với Antaisolar, gặt hái lợi ích kinh tế và môi trường.bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top