2018-11-20

Đối tác chống cực với Solar Chaser hỗ trợ dự án năng lượng mặt trời gần 14MW tại Hàn Quốc

 Total installed capacity with Antaisolar partner-- Solar Chaser Inc. during 2018 year : 13,624.24kWp


 Mong dự án nhiều hơn!


bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top