6.19MW - Kẹp màng mỏng tại Việt Nam

Sức chứa: 6.19MW

Vị trí: Việt Nam

Sản phẩm: Kẹp màng mỏng (có giấy chứng nhận từ Trinasolar )

bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top