6.19MW - Kẹp màng mỏng tại Việt Nam

Sức chứa: 6.19MW

Vị trí: Việt Nam

Sản phẩm: Kẹp màng mỏng (có giấy chứng nhận từ Trinasolar )

bản quyền © 2019 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top

    Gửi email cho chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc sử dụng dữ liệu liên lạc của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn.