50MW-Vitetnam- Phụ kiện giá đỡ năng lượng mặt trời

Sức chứa: 50MW

Vị trí: Việt Nam

Sản phẩm: Kẹp với khuôn tùy chỉnh được thiết kế đặc biệt cho khách hàng


bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top