500KW- Cọc đất ở Hàn Quốc

Vị trí: Nam Triều Tiên

Sức chứa: 500KW

Sản phẩm: Giải pháp lắp đất cọc

Thời gian hoàn thành: Tháng 2 năm 2020


bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top