350KW- Dự án Carport năng lượng mặt trời tại Trung Quốc

Vị trí: An Huy, trung quốc

Sức chứa: 350KW

Tính năng, đặc điểm: Hoàn toàn không thấm nước

bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top