34MW- Hệ thống lắp trên mặt đất tại Nhật Bản

Sức chứa: 34MW

Vị trí: Hokkaido, Nhật Bản

Sản phẩm: Hệ thống lắp đất

Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2019

bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top