2017-03-30

31 dự án MW 31 Fukushima, Nhật bản

Antaisolar được vinh dự cung cấp mặt đất trời làm đau đớn cho dự án MW 31 tại thành phố Shirakawa, Fukushima, Nhật bản, và nó đã hoàn tất việc cài đặt tổng thể.

Dự án utilizied Antaisolar Tây mặt đất gắn kết hệ thống với đất nền tảng vít để đáp ứng các yêu cầu trang web. Sau khi kết nối với các mạng lưới địa phương, nó sẽ cho phép công ty để gặt hái những lợi ích kinh tế và môi trường.

Xem ngay trong khuôn viên:

Antaisolar 31MW project
bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top