3.11MW- SC gắn trên mặt đất ở Brazil

Sức chứa: 3,11MW

Vị trí: Brazil

Sản phẩm: SC lắp ráp mặt đất

Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2019

bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top

    Gửi email cho chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc sử dụng dữ liệu liên lạc của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn.