3.11MW- SC gắn trên mặt đất ở Brazil

Sức chứa: 3,11MW

Vị trí: Brazil

Sản phẩm: SC lắp ráp mặt đất

Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2019

bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top