2.5MW- Hệ thống lắp trên mặt đất tại Nhật Bản

Sức chứa: 2,5MW

Vị trí: Ibaraki, Nhật Bản

Sản phẩm: Hệ thống lắp đặt mặt đất


bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top