13MW- Dự án giá đỡ năng lượng mặt trời mái kim loại tại Trung Quốc

Sức chứa: 13MW

Vị trí: Thanh Đảo, Trung Quốc

Sản phẩm:Standing seam roof clamp

bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top