1.38MW - Gắn kết mặt đất CG tại Nhật Bản

Vị trí: Chiba-ken, Nhật Bản

Sức chứa: 1,38 MW

bản quyền © 2020 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top