1.2mW- khung hình tam giác mái ở phía nam korea

vị trí:1,2mW

sức chứa:trong cảng biển hàng hải incheon ở phía nam korea

sản phẩm: -hệ mái lắp mái tam giác

bản quyền © 2019 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top

    Gửi email cho chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc sử dụng dữ liệu liên lạc của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn.