nancy wangnancy wang

nancy wang tham gia antaisolar vào tháng bảy. Năm 2016.

cô dành cho thương mại quốc tế, kiến ​​thức đầy đủ

của mỗi kỳ hạn thương mại của đất nước. bây giờ cô ấy làm việc trên

hệ thống năng lượng tái tạo trong antaisolar, chủ yếu

chuyên về hệ thống lắp đặt năng lượng mặt trời.bản quyền © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top