juju anh


j uju anh


j uju ông, giám đốc kinh doanh, gia nhập antai vào tháng ba năm 2017.

Cô bé có năm thứ tư của sự nghiệp trong ngành công nghiệp lắp pv.
luôn vui lòng giúp đỡ, thích làm việc trong một gia đình vô đẳng antaisolar như là một vai trò bán hàng cho giải pháp năng lượng mặt trời đúng cho mỗi khách hàng.
mê hoặc trong âm nhạc và chạy bộ.


bản quyền © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top