2017-10-16

antaisolar bay đến Úc năng lượng toàn năng

năng lượng toàn bộ đã kết thúc sau hai ngày triển lãm ở Úc trong 11-12, tháng mười, năm 2017. sự kiện này cung cấp cho các nhà triển lãm và du khách sự kiện năng lượng sạch chất lượng cao nhất đối với doanh nghiệp tại Úc. như là một chuyên gia về các hệ thống lắp đặt năng lượng mặt trời trong thời gian dài, antaizolar đã xuất hiện thành công với hàng loạt các rack năng lượng mặt trời.
du khách đến triển lãm antaisolar quan tâm đến hầu hết các loạt gắn mái nhà. mái che mái che đứng và giải pháp lắp mái nhà được điều chỉnh độ nghiêng đã nhận được phản hồi tích cực trong các sự kiện. hệ thống lắp đặt năng lượng mặt trời carport là một trong những sản phẩm bắt mắt cho đa năng của nó trong mục đích mặt trời.
antaisolar tiếp tục xây dựng trên sự công nhận và tin tưởng của các chuyên gia pv, cài đặt và nhà phân phối rằng nó đã phát triển trong những năm qua.
bản quyền © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top