31MW NW Alu-địa hình mặt đất gắn kết

Vị trí : Fukushima, Nhật bản

Công suất : 31MW

Ngày : Tháng 8, 2016

bản quyền © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top