2MW CG mặt đất gắn kết ở Nhật bản

Vị trí: Gumma, Nhật bản

Công suất: 2MW

bản quyền © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top