10 MW đống mặt đất gắn kết trên các lĩnh vực dốc lớn

Vị trí: Hidaka-chō, Nhật bản

Công suất: 10141.56KW

Tính năng: phía đông đến phía tây adjustable(0°-50°), trên một địa hình dốc tuyết.

bản quyền © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top